دسامبر 27, 2017

فلش فلزی ۱۶ گیگ مدل ۵

فلش فلزی ۱۶ گیگ برند HP چیپست تایوان گارانتی مادام العمر امکان حک لیزر بر روی فلش
دسامبر 27, 2017

فلش فلزی ۱۶ گیگ مدل ۳

فلش فلزی ۱۶ گیگ برند HP چیپست تایوان گارانتی مادام العمر امکان حک لیزر بر روی فلش